tradingbo.com
tradingbo.com


THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

970 views

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

Do nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh. Công ty cổ phần Chăn nuôi Tiền Giang cần tuyển.

  • Tốt nghiệp Trung cấp điện trở lên: 04 nam. Tuổi đời không quá 25 tuổi.
  • Lao động phổ thông: 05 nam.
  • Làm việc tại: Nhà máy Thức ăn Chăn nuôi Mỹ Tường.
  • Thông tin chi tiết và nộp hồ sơ tại: Phòng Tổ chức Hành chánh. Số 157 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.
  • Điện thoại: 0919 465 065 (Anh Trí).
Thẻ bài viết- Tags
Ý kiến của bạn về bài viết?
Danh sách các ý kiến

Copyright 2018

Địa chỉ: 157 Lê Thị Hồng Gấm, Phường 6, Thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang

Số điện thoại: 0273 3870 077